Sme tím odborníkov, na ktorých sa môžu zákazníci vždy spoľahnúť. Energetika už dávno nie je len o dodávke elektrickej energie. Dnes firmám prinášame aj nové technológie, vďaka ktorým na energiách ušetria. Prinášame  inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú zefektívňovať ich prevádzky a šetriť ich finančné prostriedky. Poskytujeme individuálne energetické riešenia pre výrobné haly, priemyselné prevádzky, administratívne budovy, hotely, školy, zdravotnícke zariadenia, obce a mestá  v oblasti elektroinštalácií a osvetlenia, vykurovania, chladenia či vzduchotechniky.

Koho hľadáme?

Hľadáme nového kolegu, ktorý ideálne už má skúsenosť s programovaním SCADA systémov (WinCC, WinCC OA) v oblasti elektroenergetiky a priemyselnej automatizácie.

 Ponúkame zaujímavú agendu

• technická podpora pri analýze požiadaviek projektu

• technická podpora pri návrhu SW riešení

• vývoj a test SW v kancelárii v Bratislave alebo formou Home office (podľa vzájomnej dohody)

• nasadzovanie a test SW u zákazníkov

• zaškoľovanie užívateľov SW

• analýza a odstraňovanie SW chýb po uvedení do prevádzky

• vytváranie a programovanie automatizovaných a riadiacich systémov na báze PLC.

• Vytváranie a navrhovanie aplikačných SW pre SCADA systém

• oživovanie riadiacich systémov a technologických zariadení

• servisná činnosť na už inštalovaných projektoch

• v rámci realizácie projektov a výkonu servisných činnosti služobné cesty hlavne po Slovenku

• participácia na všetkých fázach technickej realizácie projektov (od návrhu systému až po jeho odovzdanie do prevádzky)

• podpora systémov v prevádzke, riešenie vzniknutých problémov

• poskytovanie pravidelnej konzultačnej činnosti koncovému zákazníkovi

• samostatné zastrešenie pridelenej časti projektu v technickej rovine

• koordinácia  a kooperácia s tretími stranami

 

 Očakávané odborné predpoklady

• skúsenosti so štandardným programovaním (C++, C#, Visual Basic, a p .)

• prax s vývojom aplikácií v štandardných programovacích jazykoch a/alebo prax s vývojom v SCADA aplikáciách WinCC a/alebo WinCC OA (prípadne iných) sú výhodou

• pracovné skúsenosti v oblasti priemyselnej automatizácie, IT - ideálne 3 - 5 rokov

• overiteľné referencie pripájania technologických celkov do systémov SCADA s protokolom IEC60870-5-104 v elektroenergetickom prostredí (prenosových, distribučných alebo aj priemyselných podnikov)

• VŠ vzdelanie technického zamerania (automatizácia, robotika + príbuzné odbory,  informatika)

• znalosť objektovo orientovaného programovania

• znalosť SQL (Structured Query Language)

• prehľad v IT (DB, OS, servre, siete, bezpečnosť, virtualizácia)

• znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia textu v technickej dokumentácii

• vodičský preukaz skupiny B

• záujem o IT technológie a trendy, chuť získavať neustále nové poznatky v danej oblasti

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

• samostatnosť

• zodpovednosť

• nadštandardná schopnosť logického uvažovania

• zápal pre tvorivú a tímovú prácu

• flexibilita

 

Nástupná základná mzda je vždy výsledkom dohody oboch strán a závisí od seniority a skúseností finálneho kandidáta. Nástupná mzda pre skúseného špecialistu je od 2 450 EUR (pri fixnom základe od 1 750 EUR). K základnej mzde sa na kvartálnej báze vypláca aj variabilná odmena závislá od plnenia tímových a individuálnych cieľov. 

Informácie o výberovom konaní

 Ak ťa ponuka zaujala a už sa v pozícii "vidíš", určite nás kontaktuj. Pohovory organizujeme priebežne. Výber uzavrieme po nájdení vhodného kandidáta. Tešíme sa na teba! 


Východoslovenská energetika, a.s